Overige vergunningen

Ook met andere vergunningen zoals omgevingsvergunningen (o.a. bouwvergunningen), splitsingsvergunningen en huisvestigingsvergunningen binnen de regio Amsterdam kunnen wij u helpen. Wij doen dit in samenwerking met onze zusterorganisatie Vergunningsadvies Amsterdam. De bouwkundig specialisten, architecten en juristen van Vergunningsadvies Amsterdam assisteren u graag bij een aanvraag van bijvoorbeeld een vergunning voor een dakterras of een bouwkundige splitsing.

Vergunningadvies Amsterdam

www.vergunningsadviesamsterdam.nl

020-8233383