Vergunning voor vormen van woonruimte

In sommige gevallen kan het nodig of gewenst zijn om van één bestaande woning meerdere woning te maken of om bergruimte om te vormen tot woonruimte. Voor het verbouwen van een woning naar meerdere woningen is in Amsterdam een vergunning vereist vanuit de huisvestingsverordening (vergunning voor woningvorming). Daarnaast is een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen/creëren van woonruimte. Bij de omgevingsvergunning kijkt de gemeente bijvoorbeeld naar de sterkte van de draagconstructie en/of er voldoende daglichttoetreding en verse lucht aanwezig is in de nieuwe woonruimte(n). Bij de vergunning vanuit de huisvestingsverordening (woningvorming) toetst de gemeente of de nieuwe woningen voldoende oppervlakte hebben (minimaal 18m2 bij een zelfstandige woonruimte, behalve in stadsdelen West, Centrum, Oost en Zuidoost: hier is minimaal 40m2 vereist).

Voorbeelden van woningvormen:

  • Een dubbele etagewoning wordt gesplitst in twee losse woningen (één per laag);
  • Twee voormalige bergingen worden bij de ondergelegen woning betrokken;
  • Drie voormalige bergingen worden samengevoegd tot één nieuwe woning;

In sommige gevallen kan het eveneens raadzaam om over een splitsingsversgunning te beschikken. Bijvoorbeeld als u de nieuw gecreëerde woningen individueel verkoopbaar wenst te maken. Voor een splitsingsvergunning gelden strengere kwaliteitseisen. Woningdelen Amsterdam kunt u assisteren in het traject van woningvormen. Neem hiervoor contact met ons op.