Geluidsrapport

Om in aanmerking te komen voor een omzettingsvergunning moet worden voldaan aan deze voorwaarden op het gebied van geluidsisolatie. De geluidsisolatie tussen de om te zetten woning en de omliggende woningen heeft een luchtgeluidisolatie (DnT,A,k) en een contactgeluidisolatie (LnT,A) die maximaal 5 dB minder is dan de waarde voor nieuwbouw woningen Bouwbesluit 2012.

Om aan te tonen dat u aan deze voorwaarden voldoet stelt Woningdelen Amsterdam voor u een geluidsrapport op dat aan de voorwaarden van de gemeente Amsterdam voldoet. Het geluidsrapport bestaat uit de volgende zaken:

  • Analyse bouwconstructie;
  • Principedetailtekeningen van de woningscheidende constructies;
  • Specificaties van de materialen die zijn toegepast en vermelding van de betreffende geluidsisolatie;
  • Berekening specifieke geluidsisolatie woningscheidende constructies;

Voor meer informatie over het geluidsrapport en de omzettingsvergunning neem contact op met Woningdelen Amsterdam