OMZETTINGSVERGUNNING

Sinds 1 januari 2017 geldt er een vergunningsplicht voor verhuurders van woningen waarin meer dan 2 volwassen wonen in Amsterdam. Dit betekent dat alle eigenaren van woningen waarin meer dan 2 volwassenen wonen over een omzettingsvergunning moeten beschikken.

VOORWAARDEN OMZETTINGSVERGUNNING

De gemeente stelt ook een aantal voorwaarden aan woningen waarin de voorzieningen door meer dan twee volwassen worden gedeeld. Deze zijn generiek toegespitst op een drietal elementen:

  1. De ruimtelijke indeling van de woning (specifiek gericht op de gemeenschappelijke ruimte en omvang van de individuele vertrekken). Dat wil zeggen dat alle vertrekken moeten voldoen aan de eisen van het bouwbesluit uit 2012 (o.a. maatvoering, brandveiligheid, daglicht, verse lucht). Ook dient er een gemeenschappelijke ruimte te zijn met een minimale breedte van 3.00 meter en een oppervlakte van 11m2.
  2. Mogelijke aanvullende eisen ten aanzien van de geluidsisolatie bij 4 personen of meer (zowel het plafond, de wanden als de vloer vallen hier mogelijk onder). De luchtgeluidisolatie (Ilu) en de contactgeluidisolatie (Ico) mogen maximaal 5 dB minder zijn de waarde voor nieuwbouwwoning (af te leiden uit het bouwbesluit 2012).
  3. Vanaf 1 april 2020: elke kamerbewoner moet beschikken over een eigen individueel huurcontract en er gelden wijk- en pandquota (neem contact op met Woningdelen Amsterdam om te informeren naar de gevolgen voor uw situatie).

Woningdelen Amsterdam kunt u over begeleiden bij het aanvragen van een omzettingsvergunning  en u adviseren over de beste wijze van verhuur.

Tot slot: de controle (via de gemeentelijke basisadministratie) op het niet beschikken over een omzettingsvergunning is recent opgevoerd en de boetes zijn fors. Neem daarom contact op met Woningdelen Amsterdam voor een gratis quick-scan voor uw woning of een offerte op maat.

Op al onze diensten en offertes zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.