Omzettingsvergunning – woningdeel vergunning

Vanaf 1 januari 2017 geldt er een vergunningsplicht voor verhuurders/eigenaren van woningen waarin meer dan 2 volwassen wonen in Amsterdam. Dit betekent dat alle eigenaren van woningen waarin meer dan 2 volwassenen wonen op termijn over een omzettingsvergunning moeten beschikken. De gemeente Amsterdam maakt vanaf 1 januari 2017 geen onderscheid meer tussen de verschillend contractvormen.

Voorwaarden omzettingsvergunning

De gemeente stelt ook een aantal voorwaarden aan woningen waarin de voorzieningen door meer dan twee volwassen worden gedeeld. Deze zijn generiek toegespitst op een tweetal elementen:

  1. De ruimtelijke indeling van de woning (specifiek gericht op de gemeenschappelijke ruimte en omvang van de individuele vertrekken). Dat wil zeggen dat alle vertrekken moet voldoen aan de eisen van het bouwbesluit uit 2012. Ook dient er een gemeenschappelijke ruimte te zijn met een minimale breedte van 3.00 meter en een oppervlakte van 11m2.
  2. Bouwkundige eisen ten aanzien van de geluidsisolatie (zowel het plafond, de wanden, de vloer als eventuele inpandige trappen vallen hieronder). De luchtgeluidisolatie (Ilu) en de contactgeluidisolatie (Ico) mogen maximaal 5 dB minder zijn de waarde voor nieuwbouwwoning (af te leiden uit het bouwbesluit 2012).

Door middel van een meetrapport (indelingsplattegrond van de oude en nieuwe situatie) en geluidsrapport (een detailanalyse van de woningscheidende wanden, vloeren en plafonds) toetst de gemeente of aan de voorwaarden van een omzettingsvergunning wordt voldaan.

Controle op omzettingsvergunning

De gemeente Amsterdam controleert streng op woonfraude (waaronder dus woonfraude door het niet in het bezit zijn van een omzettingsvergunning voor woningdelen). Op het moment dat blijkt dat u als verhuurder tijdens een controle niet in bezit zijn van de juiste vergunningen zult u financieel zwaar door de gemeente Amsterdam worden aangeschreven (de bestuurlijke boete kan oplopen tot EUR 20.500,- of hoger). Handhaving gebeurt willekeurig. Er wordt o.a. gekeken naar het aantal ingeschreven personen bij de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Ook bij meldingen van overlast door buurtbewoners wordt er sneller opgetreden.