Woningdelen in Amsterdam in 5 vragen

 

1. Waarom en sinds wanneer is er een vergunning vereist voor het delen van een woning met meer dan 2 volwassenen in Amsterdam?

Afgelopen jaar heeft de raad van Amsterdam de nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Daaruit komt naar voren dat het delen van een woning in Amsterdam met meer dan twee volwassen personen niet langer zonder vergunning is toegestaan van 1 januari 2017. De gemeente ziet deze woningen voortaan als meerdere onzelfstandige woningen in plaats van als één zelfstandige woning. Ook voor (bijna alle) bestaande vormen van woningdelen moet daarom de komende tijd een vergunning worden aangevraagd. Uitzondering hierop zijn de woningen waarvoor een woongroep zich voor 1 januari 2017 heeft gemeld bij de gemeente. De gemeente kiest voor deze maatregel om meer inzicht te krijgen in de situatie en de leefbaarheid te vergroten.

 

2. Is het moeilijk om een vergunning te krijgen voor woningdelen in Amsterdam?

De gemeente stelt diverse eisen aan een vergunning voor het delen van woningen. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de ruimtelijke indeling van de woning. Zo bestaat er bijvoorbeeld de eis dat er een gemeenschappelijke ruimte met een minimale breedte van 3.00 meter aanwezig dient te zijn. Daarnaast kunnen er ook ten aanzien van geluidisolatie en brandpreventie aanvullende eisen gesteld worden. Al met al verschilt het per woning of het verkrijgen van de vergunning makkelijk is voor het voorgestelde aantal personen. Voor het delen van een woning met 5 personen of meer worden aanvullende eisen gesteld. Veel woningen voor 3 of 4 personen zullen met slechts enkele aanvullende maatregelen (of helemaal geen maatregelen) al gewoon aan de vergunningsvoorwaarden voldoen. De gemeente Amsterdam toetst deze eisen door te vragen om situatieschetsen en een geluidsrapport. Woningdelen Amsterdam kan daarbij helpen

3. Wat gebeurt er als ik géén vergunning heb voor woningdelen in Amsterdam?

De gemeente is voornemens strenger te gaan handhaven op woonfraude. De overlast die soms door buurtbewoners wordt ervaren als gevolg van o.a. (foutief) woningdelen is hiervan de directe aanleiding. Bij het constateren van woningdelen (onzelfstandige bewoning) zonder de benodigde vergunning kunnen boetes op worden gelegd van tussen de EUR 6.000 en EUR 20.500. Bij eventuele herhaling kan de bestuurlijke boete zelfs nog hoger uitvallen. Ook kan de gemeente u sommeren het woningdelen per direct te stoppen. Dit kan u privaatrechtelijk (ten opzichte van de huurders) weer in de problemen brengen. Het is daarom altijd aan te raden een vergunning aan te vragen en duidelijk te krijgen welke zaken er nog verbeterd dienen te worden aan de woning. Het in het bezit zijn van een vergunning heeft echter ook voordelen: zo is de woonsituatie vanaf het moment van het verkrijgen van de vergunning in publiek rechtelijke zin altijd toegestaan. Op haar beurt heeft dit ook weer voordelen voor het verkrijgen van financiering en het verhuurd verkopen van de woning (het heeft een waarde vermeerderend effect). 

4. Wat gaat deze vergunning mij kosten?

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning voor het omzetten van woonruimte in Amsterdam bedragen circa EUR 533,-. Voor het opstellen van de vereiste puntentelling, situatieschetsen, plattegronden, een geluidsrapport en het begeleiden van de aanvraag van de vergunning vraagt Woningdelen Amsterdam een vanaf prijs van EUR 895,-. Dit is exclusief de eventuele meerkosten als gevolg van bouwbegeleiding en het vinden van geschikte huurders.

5. Is er niet een manier om onder deze vergunning uit te kunnen komen?

In een aantal specifieke gevallen is er geen vergunning voor woningdelen vereist, bijvoorbeeld als voor het hele gebouw reeds een vergunning is afgegeven voor bewoning met campuscontracten voor studenten. Ook kan er sprake zijn van hospita/inwoning. In een dergelijk geval dient de hoofdgebruiker/hoofdhuurder het exclusieve gebruikersrecht te hebben op 50% van de totale gebruiksoppervlakte van de woonruimte. Ook dient per onderhuurder minimaal 12m2 woonruimte beschikbaar te zijn.

LET OP: De gemeente erkent het verhuren van een woning via inwoning/hospitaverhuur alleen als aannemelijk gemaakt kan worden dat er op voorhand doorgaans niet de wens bestond om de woning met meer dan twee volwassenen te delen. Als één hoofdhuurder een woning huurt en deze, gelet op zijn inkomen, niet alleen kon/kan dragen ten tijde van het afsluiten van het huurcontract, dan is gewoon een vergunning vereist! De gemeente geeft in dit geval specifiek het voorbeeld van bewoning door meerdere studenten.

 Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Woningdelen Amsterdam.